PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

 

 Msza św. w polskiej misji katolickiej o godz. 8.00