UROCZYSTOŚĆ trójcy świętej

 

                Msza św. w polskiej misji katolickiej o godz. 8.00