Modlitwa o wyproszenie łask

za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaski dla mnie (i moich bliskich).

Wierzę w moc mej Modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc.

Wyproś mi u Boga Wszechmogącego łaski, o które się modlę… (należy wymienić prośby).

Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości.

Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego imię poprosimy, to otrzymamy.

Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o potrzebne mi łaski,

za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. Wysłuchaj mnie, Panie. Amen.