1
     

 

 XXX Niedziela Zwykla  – B -2021

W sakramencie chrztu zostaliśmy poświęceni przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym jako dom duchowy i święte kapłaństwo. Daje nam to prawo stawania przy ołtarzu i włączenia się w sprawowanie Ofiary Ciała i Krwi Chrystusa. Nie może to jednak nigdy nastąpić jeśli nie ma wśród zgromadzonych człowieka, który w sposób szczególny uczestniczy w Kapłaństwie Chrystusa. Tylko on bowiem może w zastępstwie Chrystusa sprawować Ofiarę Eucharystyczną i składać ją Bogu w imieniu całego ludu. Wierni zaś na mocy swego królewskiego kapłaństwa wsółdziałają w ofiarowaniu Eucharystii. Z tej racji w czasie sprawowania Eucharystii najlepiej ukazuje się wzajemne powiązanie kapłaństwa wiernych i kapłaństwa hierarchicznego.

Chrystus Wiekuisty Kapłan powołuje ludzi by uczestniczyli w Jego kapłaństwie i wypełniali posługi wśród odkupionego ludu. Prośmy często o światło Boże aby rozproszyło ciemności naszego serca i pozwoliło ujrzeć to co prowadzi do zbawienia.

   Dzisiejsza Msza św. będzie odprawiona jako podziękowanie za ptrzymane łaski z prośbą o dlasze blogoslawieństwo Boże dla  Wiktora.

 W swoich modlitwach proszę pamiętać aby modlić się za Ks. Biskupa Jana Yantę, Ks. Msgr. Franciszka Kurzaja, Sr. Elenę Ziębę, Barbarę Wójcik, Mieczysława Danielewskiego, Zofii Salamon, Józefa Kozioł‚, Stanisławy Ziobro, Rozalii i Andrzeja Zięba, Stanisława I Danuty Serafin, Niniy Chabińskiej, Zdzislawa Slawy, Józefa Króżela i innych z Polskiej Misji Katolickiej.

Obraz Bożego Miłosierdzia odwiedza polskie Rodziny. Proszę zgłosić, kto chce zabrać obraz do swojej Rodziny i kiedy. Jest to bardzo ważne zwłaszcza dla nas Polaków. Możemy spędzić wspólnie czas z Jezusem, który obiecał przez Sr. Faustynie, że swoich czcicieli obdarzy swoim błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami. Proszę podejść bardzo poważnie do tego pięknego nabożeństwa Bożego miłosierdzia.

      Proszę o gorącą modlitwę za przydódców w Polsce i USA w obronę dzieci nienarodzonych. O ich opamiętanie i danie okazji do życia.

     Po mszy św. będziemy mogli uczestniczyć w Nabożeństwie Różańcowym.

      Dzisiejsza Msza święta była odpawiona jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze blogoslawieństwo Boże dla Wiktora.  

Dnia 31 października 2021 roku Msza świeta będzie odprawiona za zmarlego Tadeusza Leosza. 

.  Proszę pamiętać aby zabrać kartki na wypominki i wypisać osoby zmarłych za ktore będziemy się modlić okazując jak bardzo ich kochaliśmy lub prosić o wybaczenie.

 

Dnia 1 listopada 20121 roku przypada Uroczytstość Wszystkicj Świętych. Są to wszyscy Ci którzy nas wyprzedzili do Królestwa Niebieskiego i są dla nas przykladem jak mamy żyć i być przygotowanym na spotkanie z Bogiem. Msza śięta będzie odprawiona o godzinie 19:00.

 

   Dnia 2 listopada 2021 roku przypada uroczystość wszystkich zmarłych. Pamiętajmy aby modlić się za nich. Msza ęwięta będzie odprawiona o godxinie 19:00.  W każdą niedzielę listopada Msze święte będą odprawiane za dusze polecone w wypominkach. Proszę pamiętać aby zadbać o oczyszczenie grobów i udać się aby można było się pomodlić i duchowo połączyć i odczuć wiź z Polska. 

 

Zachęcam do obejrzenia filmu pt. „Czyściec”. Pan Edward umieścił informację na naszej polskiej stronie, kiedy i gdzie można ten film obejrzeć.

Pragnę poinformować, że w każdy czwartek jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja przez cały dzień. Informacje można zabrać z kościoła. Pamiętajmy aby ofiarować swoje cierpienia i modlitwy o opanowanie wirusa.

Pragnę się podzielić wspaniałą wiadomością, że nasz założyciel O. Jordan dnia 15 maja 2021 roku został ogłoszony błogoslawionym. Jest to wielka radość do wszystkich Księzy i Siostr Salwatorianek. Za jego wstawiennictwem możemy wypraszać potrzebne łaski dla nas i do Zgromadzenia Księży Salwatorianow.

     Miesąc październik jest poświęcony Najświętszej Mayi Pannie różańcowej. Dlatego proszę pamiętać aby w tym miesącu odmawiać różaniec i ofoaropwać go za sibie, rodzinę,USA i PRL, pokoj na świecie i w osobistych intencjach. Świat i każdy z nas potrzebuje wspawiennictwa Maryi. Po Komunii świętej będzie wspólnie odmawiany różaniec.

Można złożyć ofarę na kwiaty do Kościoła oraz na utrzymanie Kościoła Our Lady of Sorrows. .

Zachęcam do modlitw za tych którzy wstąpili w sakrament małżeństwa, o umocninie i błogosławieństwo dla tych którzy planują lub przygotowywują… się do sakramentu małżeństwa.

Informacje na temat Polskiego Konsulatu można znależć na Polskiej stronie internetowej. Kliknij tutaj.

Proszę ofiarować swoje modlitwy i cierpienia za pokój na świecie o ustanie wirusa. Bowiem w kilku miejscach na naszej planecie są… wojny, konflikty i cierpienie. Prośmy także o pokój w naszych sercach i sumieniach.

Dom Polski – Polish American Center. 2611 Mission Road, San Antonio, TX 78214. 210- 922-6277. Z
Polski Dom zachęca do wypożyczenia Sali na przyjęcia rodzinne, uroczystości lub z okazji innych uroczystości. Sala pomiećsi 250 osób. Link do wynajmu - Kliknij tutaj.
Po dalsze informacje proszę dzwonić pod numer: 210-922-6277 lub centerpolish@yahoo.com .

Módlmy się szczególnie za nas żyją…cych w USA, pokój, blogoslawieństwo w pracy, rodzinie, dzieci i młodzieży oraz za Polskę aby zapanowala zgoda, pokój, troskę o dobro dla naszej ojczyzny a nie własne interesy.

Pamiętaj, aby modlić się o powołania kapłańskie i zakonne. Obowią…zek budzenia powołań cią…ży na całej społeczności chrześcijańskiej, która winna go spełniać przede wszystkim przez życie w pełni chrześcijańskie. Najwięcej przysługi oddają… w tym rodziny, które jeśli są… ożywione duchem wiary, miłości i pobożności, stają… się jakby pierwszym seminarium; podobnie też i parafie, w których bujnym życiu religijnym uczestniczą… młodzi ludzie. Nauczyciele i wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób zajmują… się wychowaniem młodych ludzi, niech starają… się tak urabiać powierzonych sobie młodych ludzi, aby mogli sobie uświadomić powołanie oraz chętnie za nim podą…żyć. Wszyscy kapłani i siostry zakonne niech okazują… jak największą… gorliwość apostolską… w budzeniu powołań. Wiele razy słyszałem, że jest wiele osób, które byłyby zainteresowane wspomagać seriminaria. My Salwatorianie mamy własne seminarium w Polsce koło Wrocławia. Byłoby wspaniale gdyby wielu z Was było zainteresowanych życiem, pracą… i wspieraniem seminarium duchowym lub materialnym. Mamy dosyć dużo seminarzystów a koszt utrzymania i wykształcenia jest dosyć kosztowny. Jeśli byłbyś zainteresowany to otwórz na stronie Polskiej Misji Katolickiej infromacje: Seminarium. Po znalezieniu informacji możesz się skontaktować i zaoferować pomoc jednorazową…, roczną…, miesięczną…. Pienią…dze wysłane idą… na utrzymanie seminarium i wykształcenie. Wielu Salwatorianów pracuje w USA z Polakami i wielu kontynentach a jak wiemy wszyscy zostali wysłani do pracy na Niwie Pańskiej przez seminarium. I Ty możesz się przyczynić do wielkiego dzieła powołań kapłańskich i zakonnych.

Witam wszystkich gości w Naszej Plskiej Misji Katolickiej.

Wszystkim ktorzy obchodzą… swoje imieniny lub urodziny skaladam serdeczne życzenia: błogoslawieństwa od Boga samego i otwartości ludzkich serc.

Jeśli potrzebujesz posługi kapłańskiej to proszę mnie powiadomić. Bardzo chętnie przybędę aby Chrystus mógł pomóc i poblogosławić.

Przed rozpoczęciem Mszy św. w każdą… niedzielę jest odmawiana Koronka do Miłosierdzia Bożego. Bardzo proszę, aby przychodzić wcześniej i uczestniczyć w tej modlitwie.

Proszę bardzo aby do Kościoła się odpowiednio ubierać. Jest to nasze osobiste spotkanie z Bogiem i nasze spotkanie ze wspólnotą… naszej polskiej Misji Katolickiej. Proszę bardzo aby nie rozmawiać i nie zalatwiać prywatnych interesów w Kościele. Jeśli jest taka potrzeba to będzie można spotykać się po Mszy świętej

Proszę bardzo, aby powstrzymać się od prac w niedziele. Jak słyszę wielu dalej pracuje w niedzielę i przez to przekracza przykazania Boże i zarazem daje zły przykład dla swoich dzieci, młodzieży i otoczenia.

Proszę pamiętać o odpowiedzialności za drugiego człowieka zwłaszcza za kogoś kto potrzebuje sakramentów świętych czy innej posługi. Wtedy zapraszasz Jezusa Chrystusa do osoby potrzebują…cej pojednania i pogłębienia wiary. Jeśli potrzebujesz posługi kapłańskiej to proszę mnie powiadomić. Bardzo chętnie przybędę, aby Chrystus mógł pomóc i poblogosławić.

Znasz wielu ludzi, którzy mieszkają… obok ciebie lub wiesz, że potrzebują… twojej pomocy materialnej lub duchowej pamiętaj, aby im pomóc. Pomagają…c innym pomagasz samemu sobie, ponieważ jeszcze potrafisz dostrzec brata lub siostrę, którzy potrzebują… ciebie i dają… ci szanse zrobić coś dobrego i zasłużyć sobie na łaskę u Boga. To, co posiadasz nie należy do ciebie, ale tylko Bóg daje ci szansę zbierania zasług tutaj na ziemi. Skorzystaj z tej okazji. Może ty kiedyś będziesz potrzebował pomocy i serca. Może i ty w swoim życiu będziesz kiedyś potrzebował czyjejś pomocy.

 Zachęcam do odwiedzania naszej polskiej strony internetowej pod adresem: www.pmk-sa.com  albo Our Lady of Sorrows: www.ourladyofsorrows-sa.org  . E-mail do Ks. Mariana Piekarczyka jest następują…cy: mpiekarczyk@satx.rr.com  lub do Pana Edwarda Langi jest: edlanga@att.net  . Pod tymi adresami możesz sie skontaktować jeśli masz jakies pytania lub szukasz informacji.

Jeśli znalazłeś Polską… Misję Katolicką… na Internecie to proszę tę informacje przekazywać dla innych Polaków, aby i inni mogli czytać, pogłębiać swoją… wiedze o Kościele, Polakach, nie gubić naszego pięknego języka i czuć się Polakiem.

Pragnę wszystkich Was poinformować, że mój telefon domowy zostal zmieniony na numer: 210-730-1234. 

Proszę pamiętać o odpowiedzialności za drugiego człowieka zwłaszcza za kogoś kto potrzebuje sakramentów świętych czy innej posługi. Wtedy zapraszasz Jezusa Chrystusa do osoby potrzebują…cej pojednania i pogłębienia wiary. Jeśli potrzebujesz posługi kapłańskiej to proszę mnie powiadomić. Bardzo chętnie przybędę, aby Chrystus mógł pomóc i poblogosławić.

Znasz wielu ludzi, którzy mieszkają… obok ciebie lub wiesz, że potrzebują… twojej pomocy materialnej lub duchowej pamiętaj, aby im pomóc. Pomagają…c innym pomagasz samemu sobie, ponieważ jeszcze potrafisz dostrzec brata lub siostrę, którzy potrzebują… ciebie i dają… ci szanse zrobić coś dobrego i zasłużyć sobie na łaskę u Boga. To, co posiadasz nie należy do ciebie, ale tylko Bóg daje ci szansę zbierania zasług tutaj na ziemi. Skorzystaj z tej okazji. Może ty kiedyś będziesz potrzebował pomocy i serca. Może i ty w swoim życiu będziesz kiedyś potrzebował czyjejś pomocy.

 Zachęcam do odwiedzania naszej polskiej strony internetowej pod adresem: www.pmk-sa.com albo Our Lady of Sorrows: www.ourladyofsorrows-sa.org . E-mail do Ks. Mariana Piekarczyka jest następują…cy: mpiekarczyk@satx.rr.com lub do Pana Edwarda Langi jest: edlanga@att.net . Pod tymi adresami możesz sie skontaktować jeśli masz jakies pytania lub szukasz informacji.

Jeśli znalazłeś Polską… Misję Katolicką… na Internecie to proszę tę informacje przekazywać dla innych Polaków, aby i inni mogli czytać, pogłębiać swoją… wiedze o Kościele, Polakach, nie gubić naszego pięknego języka i czuć się Polakiem.

Pragnę wszystkich Was poinformować, że mój telefon domowy zostal zmieniony na numer: 210-730-1234.