KOŚCIÓŁ TO NIE TYLKO DOCZESNOŚĆ

 

Kościoła nie można zredukować wyłącznie do instytucji o charakterze doczesnym. Tymczasem współczesne media opisują Kościół językiem marketingu politycznego – zauważa ks. dr Rafał Pastwa z Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL. Jak podkreśla, to tylko jedna strona medalu. Bo z drugiej sam Kościół dostosował się w wielu obszarach do mentalności i logiki mediów.

 

Jak podkreśla ks. dr Pastwa, pandemia koronawirusa pokazała, że wielu katolików poszukuje pogłębionej intelektualnie „oferty duchowej”, a nie wyłącznie komunikatów czy krytyki tych osób, które nie utożsamiają się z chrześcijaństwem lub mają inny pomysł na życie. Nie brakuje niestety również przykładów, kiedy język przekazu nie tylko nie jest zrozumiały dla odbiorcy ukształtowanego przez przekaz współczesnych mediów, ale nawet staje się podstawą memów. W opinii ks. dr. Pastwy Kościołowi potrzebna jest więc odważna współpraca ze specjalistami z zakresu komunikowania, zwłaszcza komunikowania religijnego.

Ks. dr Pastwa zauważa, że polityzacja mediów, jaką możemy obserwować od dłuższego czasu, niesie ze sobą również konsekwencje dla Kościoła. Polityczny charakter jest bowiem coraz częściej przypisywany działaniom i instytucjom obecnym w sferze publicznej. Ten sposób patrzenia na świat jest również obecny w sposobie, w jaki media mówią o Kościele. Współczesne środki przekazu opisują Kościół i jego pasterzy językiem marketingu politycznego. Tymczasem Kościoła nie można zredukować wyłącznie do instytucji o charakterze doczesnym.

Zdaniem ks. dr. Pastwy punkt wyjścia w spojrzeniu na Kościół powinny stanowić jego natura i charakter. Działalność pasterzy Kościoła na czele z papieżem nie może być analizowana jedynie na poziomie marketingu politycznego. U jej korzeni leży bowiem przesłanie Ewangelii, a celem jest nie zdobycie szerokiego poparcia, ale zbawienie człowieka. Wymiar doczesny, ludzki i ten nadprzyrodzony w Kościele stanowią nierozerwalną perspektywę aktywności jego pasterzy i członków.

Kościół dziś staje wobec zjawiska narastającej apateizacji. – To postawa obojętności wobec Boga i religii – wyjaśnia ks. dr Pastwa. – Coraz większego znaczenia nabiera więc kwestia komunikowania religijnego rozumianego szerzej niż tylko przekaz treści religijnych za pośrednictwem mediów. Komunikacja religijna zakłada nie tylko osiągnięcie określonych celów w perspektywie doczesnej, ale ma również przyczynić się do zbawienia – mówi ekspert. Jak podkreśla, jej znaczenie stało się szczególne widoczne w dobie pandemii koronawirusa, kiedy to media stały się dla Kościoła katolickiego w Polsce, choć nie tylko, ważną platformą kontaktu i dotarcia do wiernych i opinii publicznej.