Dzień pierwszy:
Dusze grzeszników i cała ludzkość

 
 

Dzień drugi:
Dusze kapłańskie i zakonne

 
 

Dzień trzeci:
Dusze pobożne i wierne

 
 

Dzień czwarty: Dusze pogan
i nie znających jeszcze Jezusa

 
 

Dzień piąty:
Dusze heretyków i odszczepieńców

 
 

Dzień szósty: Dusze ciche
i pokorne i dusze małych dzieci

 
 

Dzień siódmy: Dusze szczególnie czczącei wysławiające
miłosierdzie Jezusa

 
 

Dzień ósmy: Dusze czyśćcowe

 
 

Dzień dziewiąty: Dusze oziębłe