Imie i nazwisko

Styczen

Luty

Marzec

Kwiecień Maj Czerwiec

Teri Mierzejewska

5 radosna

1 światła

2 światła

3 światla 4 swiatla  5 swiatla

Mariusz Mierzejewski

1 światła

2 światła

3 światła

4 światła 5 światła 1 bolesna

Nina Chabinska

2 światła

3 światła

4 światła

5 światła 1 bolesna 2 bolesna

Tomek Tederko

3 światła

4 światła

5 światła

1 bolesna 2 bolesna 3 bolesna

Zofia Koterba

4 światła

5 światła

1 bolesna

2 bolesna 3 bolesna 4 bolesna

Charles Koterba

5 światła

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna 4 bolesna 5 bolesna

Kasia Koterba

1 bolesna

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna 5 bolesna 1 chwalebna

Roza Sypniewska

2 bolesna

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna 1 chwalebna 2 chwalebna

Danuta Radwanski

3 bolesna

4 bolesna

5 bolesna

1 chwalebna 2 chwalebna 3 chwalebna

Bozena Langa

4 bolesna

5 bolesna

1 chwalebna

2 chwalebna 3 chwalebna 4 chwaelbna

Edward Langa

5 bolesna

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna 4 chwalebna 5 chwalebna

Lucja Papiez

1 chwalebna

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna 5 chwalebna 1 radosna

Edward Papiez

2 chwalebna

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna 1 radosna 2 radosna

Siostra Elena Zieba

3 chwalebna

4 chwalebna

5 chwalebna

1 radosna 2 radosna 3 radosna

Robert Rutkowski

4 chwalebna

5 chwalebna

1 radosna

2 radosna 3 radosna 4 radosna

Joanna Rutkowski

5 chwalebna

1 radosna

2 radosna

3 radosna 4 radosna 5 radosna

Sylwia Rutkowska

1 radosna

2 radosna

3 radosna

4 radosna 5 radosna 1 światła

Lida Lyszczarz

2 radosna

3 radosna

4 radosna

5 radosna 1 światła 2 światła

Michal Lyszczarz

3 radosna

4 radosna

5 radosna

1 światła 2 światła 3 światła

Stanislawa Lyszczarz

4 radosna

5 radosna

1 światła

2 światła 3 światła 4 światła

 

Intencja stala:

Za pokoj w rodzinach i na swiecie

 

Intencja parafialna:

Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, przemieniała życie ich i nasze.

O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

 

Intencje papieskie:

MARZEC

Za ofiary nadużyć – Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków wspólnot kościelnych,

aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.

Kwiecień 2023

O kulturę wyrzeczenia się przemocy
Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

Maj 2023

Za ruchy i grupy kościelne
Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

Czerwiec 2023

O zniesienie tortur
Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

 

 

 
 

Gdzie mozna znalesc rozwazania tajemnic?

 

https://krolowapolski.brzegdolny.pl/pray177.html

https://modlitwy24.pl/tajemnice-radosne-dla-malzenstw-rodzin/

https://stacja7.pl/rozaniec/rozaniec-prosta-droga-do-nieba-rozwazania-do-tajemnic-światła/