Imie i nazwisko

Listopad Grudzień Styczeń Luty

Teri Mierzejewska

5 bolesna 1 chwalebna 2 chwalebna 3 chwalebna

Mariusz Mierzejewski

1 chwalebna 2 chwalebna 3 chwalebna 4 chwalebna

Nina Chabinska

2 chwalebna 3 chwalebna 4 chwalebna 5 chwaelbna

Tomek Tederko

3 chwalebna 4 chwalebna 5 chwaelbna 1 radosna

Zofia Koterba

4 chwalebna 5 chwaelbna 1 radosna 2 radosna

Charles Koterba

5 chwaelbna 1 radosna 2 radosna 3 radosna

Kasia Koterba

1 radosna 2 radosna 3 radosna 4 radosna

Roza Sypniewska

2 radosna 3 radosna 4 radosna 5 radosna

Danuta Radwanski

3 radosna 4 radosna 5 radosna 1 światła

Bozena Langa

4 radosna 5 radosna 1 światła 2 światła

Edward Langa

5 radosna 1 światła 2 światła 3 światła

Lucja Papiez

1 światła 2 światła 3 światła 4 światła

Edward Papiez

2 światła 3 światła 4 światła 5 światla

Siostra Elena Zieba

3 światła 4 światła 5 światla 1 bolesna

Robert Rutkowski

4 światła 5 światla 1 bolesna 2 bolesna

Joanna Rutkowski

5 światla 1 bolesna 2 bolesna 3 bolesna

Sylwia Rutkowska

1 bolesna 2 bolesna 3 bolesna 4 bolesna

Lida Lyszczarz

2 bolesna 3 bolesna 4 bolesna 5 bolesna

Michal Lyszczarz

3 bolesna 4 bolesna 5 bolesna 1 chwalebna

Stanislawa Lyszczarz

4 bolesna 5 bolesna 1 chwalebna 2 chwalebna

 

Intencja stala:

Za pokoj w rodzinach i na swiecie

 

Intencja parafialna:

Módlmy się za kapłanów z naszej parafii, aby Ewangelia którą głoszą, przemieniała życie ich i nasze.

O opiekę Matki Bożej nad naszą Ojczyzną.

 

Intencje papieskie:

Październik 2023
Za Synod
Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Listopad 2023
Za Papieża
Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył w wierze powierzonej mu trzodzie.

Grudzień 2023
Za osoby z niepełnosprawnościami
Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.

 

 
 

Gdzie mozna znalesc rozwazania tajemnic?

 

https://krolowapolski.brzegdolny.pl/pray177.html

https://modlitwy24.pl/tajemnice-radosne-dla-malzenstw-rodzin/

https://stacja7.pl/rozaniec/rozaniec-prosta-droga-do-nieba-rozwazania-do-tajemnic-światła/