NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ – C – 2019. 

Drodzy Siostry i Bracia, już od początku Wielkiego Postu przygotowujemy nasze serca przez pokutę i uczynki chrześcijańskiej milości. Gromadzimy się w dniu dzisiejszym aby wraz z całym Kościołemobchodzić pamiątkę wjazdu Pana naszego do Jerozolimy gdzie miał On spełnić paschalną tajemnicę Męki i Zmartwychwstania. Wspominając to zbawcze wydarzenie z głęboką wiarą i pobożnością pójdzmy za Panem abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego Krzyża dostąpili udzialu w Zmartwychwstaniu i życiu. 

Przeżywamy dziś Niedzielę Palmową czyli Męki Pańskiej. Rozpoczyna się Wielki Tydzień w którym pójdziemy razem z Chrystusem do Wieczernika i na Kalwarię aby następnie radować się Jego zmartwychwstaniem. Uświadamiamy sobie, że Zbawiciel uniżył samego siebie i stał się pozłysznym aż do smierci dla nas i dla naszego zbawienia. Swą miłością i posluszeństwem oraz swoim przejściem z tego świata do chwaly Ojca dokonał naszego odkupienia i wzywa nas abyśmy wsparci Jego łaską wypełniali w codziennym zyciu chrześcijańskie powołanie.

Dzisiejsza Msza swięta będzie odprawiona jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze blogoslawieńo Boże dla Anny Lewandowskiej  z okazji Jej urodzin.

 

W swoich modlitwach proszę pamiętać aby modlić się za Biskupa Jana Yanty, Ks. Kazimierza Oleksego,  Zofii Salamon, Stanisławy Ziobro, Rozalii Zięba, Ninie Chabińskiej, Zdzislawa Slawy i innych z Polskiej Misji Katolickiej.

Obraz Bożego Miłosierdzia odwiedza polskie Rodziny. Proszę zgłosić, kto chce zabrać obraz do swojej Rodziny i kiedy. Jest to bardzo ważne zwłaszcza dla nas Polaków. Możemy spędzić wspólnie czas z Jezusem, który obiecał przez Sr. Faustynie, że swoich czcicieli obdarzy swoim błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami. Proszę podejść bardzo poważnie do tego pięknego nabożeństwa Bożego miłosierdzia.

    Dnia 13 kwietnia 2019 roku Msza święta bedzie odprawiona o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana Kuci.

Dnia 14 kwietnia 2019 roku Msza świeta będzie odprawiona jako podziękowanie za otrzymane łaski i dalsze blogoslawieństwo Boże dla Anny Lewandowskiej z okazji Jej urodzin.

Dnia 14 kwietnia 2019 roku będzie spowiedź „Wielkanocna”, proszę pamiętać o naszym obowiązku. Składam serdeczne podiękowanie Ks. Tadeuszowi Tabakowi, proboszczowi , za pomoc przy spowiedzi Wielkanocnej. Bóg zaplać.

 W każdą sobote Wielkiego Postu jest odprawiana Droga Krzyżowa i Msza święta o godzinie 19:00. Bardzo serdecznie zapraszam.

  W każdą niedzielę Wielkiego Postu będzie Msza święta o godzinie 13:00 i Gorzkie Żale. Zachęcam do uczestnictwa.   

  Plan na Wielki Tydzień jest następujący:

1.  Wielki Czwartek – Msza św. i ceremonie rozpoczynają się o godzinie 18:00. Wraz z całym Kościołem będziemy obchodzić pamiątkę tego dnia w ktorym Pan nasz Jezus Chrystus zasiadł ze swoimi uczniami do stołu aby podczas Ostatniej Wiezerzy ustanowić Sakrament Kapłaństwa i Najświętszą Ofiarę czyli Eucharystię. Pod osłoną chleba i wina złożył za grzechy świętą ofiarę ze swego życia ktorą w sposób krwawy miał dopełnić w Wielki Piątek na drzewie krzyża. Msza św. dziękczynna będzie ofiarowana za otrzmany dar Kapłaństwa i prośba o nowe powołania kaplańskie, zakonne i powołania do zakonów żeńskich.

2.  Wielki Piątek – rozpoczynamy ceremonie o godzinie 17:30. Od najdawniejszych czasów Kościół nie sprawuje Ofiary Eucharystycznej w dniu w którym Jezus Chrystus wziął na swe ramiona krzyż i poniósł na nim śmierć dla naszego zbawienia. W tych godzinach które przypominają nam czas Męki Pańskiej gromadzimy się na uroczystą Liturgię by przez słuchanie i rozważanie Słowa Bożego ożywić naszą wiarę w tę wielką tajmenicę Miłości. Będzie Droga Krzyżowa, liturgia Wielkiego Piątku i Komunia święta. Obowiązuje nas post scisły co do ilości i jakości.

3.  Wielka Sobota – rozpoczynamy ceremonie i poświęcenie pokarmów o godzinie 17:00. W tę świętą noc w którą Pan nasz Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia Kościół wzywa nas rozproszonych po całym swiecie abyśmy zgromadzili sie na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana słuchając Słowa Bożego i sprawując święte tajemnice możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i wraz z Nim żyć będziemy w Bogu. Będziemy się modlić w intencji Polskiej Misji Katolickiej. Poświęcenie pokarmów będzie w czasie liturgii. Msza święta bedzie odprawiona za członków Polskiej Misji Katolickiej, Polaków, ich rodziny, dzieci, młodzież, Polskę i osobistych intencjach.  

4.  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Mamy prawo radować się, że Jezus umarł za nasze grzechy i powstał z martwych za nasze grzechy dla naszego usprawiedliwienia. Obdarzeni życiem Zmartwychwstałego Zbawiciela w Sakramęcie chrztu mamy codziennie umierać dla grzechu aby żyć w duchu prawdziwej wolności dla chwaly Tego który dla nas umarł i zmartwychwstał.

A.  Msza święta Rezurekcyjna będzie odprawiona o godz. 7:00 z procesją dookoła Kościoła. Msza św. będzie ofiarowana jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Zofii Koterby z okazji jej urodzin. Wszystkiego najlepszego.

B.  Msza św. o godz. 13:00 będzie odprawiona o zdrowie i blogosławieństwo Boże dla Bożeny i Edwarda. 

 

   W okresie Wielkiego Postu zachecam aby każdy dla siebie wyral jakieś umartwienie które pomoże nam zrozumieć miłość Jezusa Chrystusa do nas.  

Polski Dom zachęca do wypożyczenia Sali na przyjęcia rodzinne, uroczystości lub z okazji innych uroczystości. Sala pomiećsi 250 osób. Link do wynajmu.

Wizyta Duszpasterska będzie zakończona 4 lutego 2019 roku. Ciszę się bardzo że moglem Was odwiedzić i wspólnie mogliśmy sie modlić o blogoslawieństwo Boże dla Rodziny i porozmawiać na temat Polskiej Misji Katolickiej. Sprawozdanie z kolędy bedę się starał podać w następn niedzielę.

 Moi Kochani, tak oto Bóg-Człowiek zamieszkał wśród ludzi i dopuścił wybrane przez siebie osoby do oglądania Jego chwaly. Przyniósł też ważne dary: łaskę i prawdę, dzięki ktorym otrzymujemy prawdziwą wiedzę o Bogu i możemy stać się dziećmi Bożymi. Nie wolno nam jednak ani na chwilę o tym zapomnieć, że to wszystko stanowi równocześnie wezwanie skierowane do człlowieka. Bóg bowiem chce, abyśmy Go coraz lepiej poznawali i przyjmowali przez wiarę stając się tym samym godnymi łaski dziecięstwa Bożego. Niech radość Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2019-tego zamieszka w Waszych sercach i rodzinach a Nowy Rok 2019 będzie dla Nas szczęsliwy i spokojny.

Można złożyć ofarę na kwiaty do Kościoła.

Dzieci i młodzież rozpoczęły rok szkolny. Módlmy się za nich o szczególne glogoslawieństwo Boże dla nich i ich rodziców i wychowawców.

 Proszę w swoich modlitwach pamiętać o : Zofii Salomon, Stanisławy Ziobro,  Stanisawa Serafin, Niny Chabińskiej  i chorych w naszej Misji Katolickiej.

Zachęcam do modlitw za tych którzy wstąpili w sakrament małżeństwa, o umocninie i błogosławieństwo dla tych którzy planują lub przygotowywują się do sakramentu małżeństwa.

Informacje na temat Polskiego Konsulatu można znależć na Polskiej stronie internetowej. Kliknij tutaj.

Proszę ofiarować swoje modlitwy i cierpienia za pokój na świecie. Bowiem w kilku miejscach na naszej planecie. Prośmy także o pokój w naszych sercach i sumieniach.

Dom Polski – Polish American Center. 2611 Mission Road, San Antonio, TX 78214. 210- 922-6277. Z
Polski Dom zachęca do wypożyczenia Sali na przyjęcia rodzinne, uroczystości lub z okazji innych uroczystości. Sala pomiećsi 250 osób. Link do wynajmu - Kliknij tutaj.
Po dalsze informacje proszę dzwonić pod numer: 210-922-6277 lub centerpolish@yahoo.com .

Módlmy się szczególnie za nas żyjących w USA, pokój, blogoslawieństwo w pracy, rodzinie, dzieci i młodzieży oraz za Polskę aby zapanowala zgoda, pokój, troskę o dobro dla naszej ojczyzny a nie własne interesy.

Pamiętaj, aby modlić się o powołania kapłańskie i zakonne. Obowiązek budzenia powołań ciąży na całej społeczności chrześcijańskiej, która winna go spełniać przede wszystkim przez życie w pełni chrześcijańskie. Najwięcej przysługi oddają w tym rodziny, które jeśli są ożywione duchem wiary, miłości i pobożności, stają się jakby pierwszym seminarium; podobnie też i parafie, w których bujnym życiu religijnym uczestniczą młodzi ludzie. Nauczyciele i wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób zajmują się wychowaniem młodych ludzi, niech starają się tak urabiać powierzonych sobie młodych ludzi, aby mogli sobie uświadomić powołanie oraz chętnie za nim podążyć. Wszyscy kapłani i siostry zakonne niech okazują jak największą gorliwość apostolską w budzeniu powołań. Wiele razy słyszałem, że jest wiele osób, które byłyby zainteresowane wspomagać seriminaria. My Salwatorianie mamy własne seminarium w Polsce koło Wrocławia. Byłoby wspaniale gdyby wielu z Was było zainteresowanych życiem, pracą i wspieraniem seminarium duchowym lub materialnym. Mamy dosyć dużo seminarzystów a koszt utrzymania i wykształcenia jest dosyć kosztowny. Jeśli byłbyś zainteresowany to otwórz na stronie Polskiej Misji Katolickiej infromacje: Seminarium. Po znalezieniu informacji możesz się skontaktować i zaoferować pomoc jednorazową, roczną, miesięczną. Pieniądze wysłane idą na utrzymanie seminarium i wykształcenie. Wielu Salwatorianów pracuje w USA z Polakami i wielu kontynentach a jak wiemy wszyscy zostali wysłani do pracy na Niwie Pańskiej przez seminarium. I Ty możesz się przyczynić do wielkiego dzieła powołań kapłańskich i zakonnych.

Witam wszystkich gości w Naszej Plskiej Misji Katolickiej.

Wszystkim ktorzy obchodzą swoje imieniny lub urodziny skaladam serdeczne życzenia: błogoslawieństwa od Boga samego i otwartości ludzkich serc.

Rozpoczęliśmy w Polsce jak i na całym świecie gdzie mieszkają Polacy uroczystości 1050 rcznicy Chrztu Polski. Jest to czas kiedy zostatliśmy oficjalnie nazwani Polakami i narodem Polskim. Niech to będzie czas modliwy i zastanowienia się jakim jestem Polakiem i co czyni mnie Polakiem.

Jeśli potrzebujesz posługi kapłańskiej to proszę mnie powiadomić. Bardzo chętnie przybędę aby Chrystus mógł pomóc i poblogosławić.

Przed rozpoczęciem Mszy św. w każdą niedzielę jest odmawiana Koronka do Miłosierdzia Bożego. Bardzo proszę, aby przychodzić wcześniej i uczestniczyć w tej modlitwie.

Proszę bardzo aby do Kościoła się odpowiednio ubierać. Jest to nasze osobiste spotkanie z Bogiem i nasze spotkanie ze wspólnotą naszej polskiej Misji Katolickiej. Proszę bardzo aby nie rozmawiać i nie zalatwiać prywatnych interesów w Kościele. Jeśli jest taka potrzeba to będzie można spotykać się po Mszy świętej

Proszę bardzo, aby powstrzymać się od prac w niedziele. Jak słyszę wielu dalej pracuje w niedzielę i przez to przekracza przykazania Boże i zarazem daje zły przykład dla swoich dzieci, młodzieży i otoczenia.

Proszę pamiętać o odpowiedzialności za drugiego człowieka zwłaszcza za kogoś kto potrzebuje sakramentów świętych czy innej posługi. Wtedy zapraszasz Jezusa Chrystusa do osoby potrzebującej pojednania i pogłębienia wiary. Jeśli potrzebujesz posługi kapłańskiej to proszę mnie powiadomić. Bardzo chętnie przybędę aby Chrystus mógł pomóc i poblogosławić.

Znasz wielu ludzi, którzy mieszkają obok ciebie lub wiesz, że potrzebują twojej pomocy materialnej lub duchowej pamiętaj, aby im pomóc. Pomagając innym pomagasz samemu sobie, ponieważ jeszcze potrafisz dostrzec brata lub siostrę, którzy potrzebują ciebie i dają ci szanse zrobić coś dobrego i zasłużyć sobie na łaskę u Boga. To, co posiadasz nie należy do ciebie, ale tylko Bóg daje ci szansę zbierania zasług tutaj na ziemi. Skorzystaj z tej okazji. Może ty kiedyś będziesz potrzebował pomocy i serca. Może i ty w swoim życiu będziesz kiedyś potrzebował czyjejś pomocy.

 Zachęcam do odwiedzania naszej polskiej strony internetowej pod adresem: www.pmk-sa.com albo Our Lady of Sorrows: www.ourladyofsorrows-sa.org . E-mail do Ks. Mariana Piekarczyka jest następujący: mpiekarczyk@satx.rr.com lub do Pana Edwarda Langi jest: edlanga@att.net . Pod tymi adresami możesz sie skontaktować jeśli masz jakies pytania lub szukasz informacji.

Jeśli znalazłeś Polską Misję Katolicką na Internecie to proszę tę informacje przekazywać dla innych Polaków, aby i inni mogli czytać, pogłębiać swoją wiedze o Kościele, Polakach, nie gubić naszego pięknego języka i czuć się Polakiem.

Pragnę wszystkich Was poinformować, że mój telefon domowy zostal zmieniony na numer: 210-730-1234.