ks. Tadeusz Dajczer

ROZWAŻANIA O WIERZE
Z zagadnień teologii duchowości

Spis treści

Część pierwsza

Cnota wiary

I Wiara jako uczestnictwo w życiu Boga 

Rozpoznawanie miłującej Obecności

Ślady Boga w świecie

Talenty 

II Wiara jako przylgnięcie do Chrystusa 

„Nikt nie może dwom panom służyć"

Wola Boża a nasza wola 

III Wiara jako oparcie się na Chrystusie i powierzenie się Jemu 

Bóg jedynym oparciem 

Postawa zawierzenia 

Zdanie się na Boga 

Zazdrosna miłość Boga 

IV Wiara jako uznanie własnej bezradności i oczekiwanie wszystkiego od Boga 

„Błogosławieni ubodzy w duchu" 

Moc Boża potrzebuje słabości człowieka 

Ubóstwo Chrystusa 

Uznać, że wszystko jest darem 

Posiew nieufności 

Ubóstwo duchowe jako postawa dziecięctwa 

Część druga

Dynamizm wiary

I Nawrócenie jako wymiar wiary 

Szczęśliwa wina 

Skutki zła 

Nie można poznać Chrystusa bez człowieka 

Jak patrzeć na własne zło 

„Sakrament nawrócenia" 

Patronowie sakramentu nawrócenia 

Nawrócenie ku radykalizmowi 

II „Cnota" humoru w służbie wiary 

Jansenizm jako zagrożenie dla wiary 

Humor jako „egzorcyzm"

Proch i pył 

Patron humoru 

III Próby wiary 

Oczekiwanie na Boga 

Wiara Abrahama

Próby wiary w życiu Maryi 

Życiowe burze 

Niepokój płynący z braku wiary 

Pokój płynący z wiary 

IV Pustynia 

Symbolika pustyni

„Obyś był zimny albo gorący" 

Pustynia miejscem ogołocenia 

Pustynia - doświadczenie miłości Boga 

V Środki bogate i ubogie w Kościele 

Jezus ubogi 

Skuteczność środków ubogich 

Zwycięstwo przez wiarę 

Macierzyństwo duchowe 

Świadectwo Jana Pawła II 

Część trzecia

Aktualizowanie się wiary

I Sakrament chrztu 

Zanurzenie w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa 

Włączenie do Ciała Chrystusowego 

Kapłaństwo wiernych 

II Bierzmowanie 

Ogołocenie warunkiem pełni 

Owocność sakramentu bierzmowania 

Dar Ducha dla Apostołów 

Umiłować Kościół 

Zobowiązanie do apostolstwa 

 

III Eucharystia 

Oczekiwanie na Eucharystię 

Eucharystia kulminacją wiary 

Kenoza Chrystusa 

IV Wsłuchiwanie się w Słowo Boże 

Przedmiotowa i podmiotowa relacja do Słowa Bożego 

Obecność Boga w Słowie 

Rola Słowa Bożego w modlitwie 

V Modlitwa jako aktualizacja wiary 

Przykład Chrystusa 

Pierwszeństwo modlitwy 

Rodzaje modlitwy 

Modlitwa człowieka ubogiego 

Różaniec Maryi 

Człowiek nieustannej modlitwy 

VI Miłość jako realizowanie się wiary 

Agape

Rola uczuć 

Kryzys więzi naturalnych 

Pozwolić, by Chrystus w nas kochał 

Nie można kochać człowieka, nie kochając Boga 

Samorealizacja w Chrystusie