Tylko miłość jest twórcza

70 Rocznica Męczeńskiej Śmierci Ojca Maksymiliana Marii Kolbe